Cami Hat işlemecliği (Kufi ve Sülüs) - Tezyinat (Ahşap, Cam, Boya) - Altın Varak (Bezeme ve Patina) - Cami Nakkaş - Konsept Geliştirme - Kurgulama ve Motiflendirme - Proje ve uygulama
payiHAT